Lolland Kommune har tegnet ulykkesforsikring, se nedenstående.
 
Men bemærk,at den af Lolland Kommune tegnede ulykkesforsikring kun må betragtes som et supplement til en privat tegnet ulykkesforsikring, idet dækningssummerne er begrænset.
 
Forsikringen omfatter de personer under 21 år, som til enhver tid er indskrevet i Kommunens skoler.
 

Definition på en ulykke

 
En tilfældig af sikredes vilje uafhængig pludselig og udefra kommende indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette tilfølge.
 
 

Forsikringsdækningsområde

Forsikringen dækker ikke

Skade på ansat anmeldes til kommunens forsikringsselskab (Easy). 
Ved tandskader skal skolen maile til den respektive tandklinik og oplyse  "skadelidtes navn og cpr.nr. Dato for skaden og hændelsesforløbet." Herefter udfylder tandklinikken intern skadesanmeldelse.
 
Det skal igen bemærkes, at den af Lolland Kommune tegnede ulykkesforsikring kun må betragtes som et supplement til en privat tegnet ulykkesforsikring, idet dækningssummerne er begrænset.