Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Distriktsskolen Øst Holebyafdelingen

Lolland Kommune har ikke længere nogen ulykkesforsikring for eleverne.

Indenrigs- og sundhedsministeriet har i en skrivelse af 11. august 2011, slået fast, at der ikke er lovhjemmel for kommunerne til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler.

Ministeriet anfører i skrivelsen, at der hverken er hjemmel til at tegne ulykkesforsikringerne i den konkrete lovgivning eller på grundlag af de generelle kommunale fuldmagtsregler.

Ministeriet har dermed slået fast, at det ikke er lovligt for en kommune at tegne en ulykkesforsikring for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler. Ministeriet slog endvidere fast at, disse ulykkesforsikringsordninger skal bringes til ophør i overensstemmelse med de opsigelsesmuligheder, som forsikringerne indeholder.

Dette betyder at Lolland kommune, med virkning fra 1. januar 2014, ikke har tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i kommunale institutioner og skoler.

Efter 1. januar 2014 er det forældrenes eget ansvar og valg, om man – ved at tegne en privat børneulykkesforsikring eller lader barnet medforsikre på familiens ulykkesforsikring – vil forsikre sig mod økonomiske udgifter efter sådanne skader.

I tilfælde af uheld vil barnet fremover kun få erstatning, såfremt der er en ansvarlig skadevolder, eller hvis forældrene har tegnet forsikring for barnet.

Dog kan det oplyses, at hvis dit barn får en skade på sine tænder, så er barnet dækket af den kommunale tandplejeordning indtil barnet fylder 18 år. Denne ordning fortsætter.