Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Distriktsskolen Øst Holebyafdelingen

Holeby Skoles IT-regler
 
1.   Du skal skrive under på at ville overholde skolens regler, før du får udleveret et brugernavn og en kode.
 
2.   Din kode er personlig og må ikke røbes for eller lånes ud til andre. Du skal altid logge af, når du forlader en pc.
 
3.   Skolens IT-udstyr skal behandles sådan, at det ikke bliver skadet.
Du må ikke pille ved kabler og ledninger. Du må ikke spise og drikke ved maskinerne. Du må ikke slå på maskinerne, skubbe til dem eller på anden måde være voldsom.
 
4.   Skolens bærbare pc’er skal behandles særlig varsomt.
Kun lærere må tage maskinerne ind og ud af skabene. Når du bærer pc’en, skal den være lukket, og du skal bruge begge hænder. Du skal placere den bærbare pc solidt på et arbejdsbord.
 
5.   Skolens computerudstyr er beregnet til undervisningsformål.
Maskiner i IT-lokaler, bibliotek og andre fællesarealer må kun anvendes i forbindelse med undervisning, projektopgaver, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde.
Maskiner i klasseværelser kan efter aftale med klassens lærere evt. anvendes til spil og lignende i frikvarterer, forudsat at skolens øvrige regler på området overholdes.
Samme regler gælder ved anvendelse af pc’er i indskolingsafdelingen, når man er i SFO; dog tillades alderssvarende spil på Internettet, hvis de er godkendt af institutionens voksne.

Alle lærere og pædagoger er forpligtet til jævnligt at repetere ovenstående med eleverne.
 
6.   Du må ikke bruge skolens netværk til at gøre noget ulovligt eller til at genere andre.
 
7.   Du må ikke bruge skolens netværk til at se pornografi eller materiale, der forherliger vold og racisme.
 
8.   Kun hvis du udtrykkeligt får lov af din lærer, må du installere eller køre andre programmer end de, der ligger i start-menuen, og du må ikke på anden måde ændre på computerens opsætning.
 
9.   Er du i tvivl, om noget er tilladt, så spørg!
 
10.Hvis du ikke overholder disse regler, risikerer du at blive lukket ude fra netværket i kortere eller længere tid.