Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Distriktsskolen Øst Holebyafdelingen

Samværsregler ved Holeby Skole
 
 Helt overordnet gælder følgende for samværet på skolen:
 
Fællesskab:
 • Alle har pligt til at vise hensyn til hinanden og hinandens ting.
 • Alle har lige ret til at være her.
 • Alle skal opføre sig roligt indendørs
 • Alle elever skal rette sig efter de voksnes anvisninger
Trivsel:
 • Ingen må holde nogen uden for fællesskabet
 • Alle har pligt til at fortælle, hvis nogen mobbes og prøve at stoppe det.
Dialog:
 • Konflikter løser alle ved at tale om det
 • Andres konflikter skal ikke blive ens egne konflikter
 • Alle skal tale pænt til hinanden
Inspiration:    
 • Alle skal give hinanden lyst og mulighed for at lære. 
Engagement:
 • Alle skal have orden i egne skolesager.
 • Alle går til deres pladser, når klokken ringer
 • Alle møder udhvilede og mætte – alle skal have mulighed for frokost 
 
Desuden gælder følgende praktiske ”trafikregler”, der skal hjælpe os til ikke at støde sammen: 
 • Ingen elever må bruge/have tændt mobiltlf. i skoletiden uden speciel tilladelse af klasselærer/ledelse – akut tilladelse aftales m. læreren
 • Eleverne benytter den indgang, der fører til deres afdeling. Indskoling benytter udgangen ved 0a, når de skal hjem
 • Mellemtrin og overbygning placerer cykler under halvtag ud mod Vestervej, indskoling i stativer ved bagindgang til mellemtrin eller på P-plads ved SFOén
 • Brug af rulleskøjter, skateboard o.lign. er forbudt i skoletiden
 • Der må kun slås med sne på græsarealet bag skolen- indskoling til højre for jordvold, mellemtrin til venstre for jordvold og overbygning ved hallen
 • Alle ikke-busbørn møder tidligst 10 min. før undervisnings start og forlader skolen straks efter endt skoledag
 • Indskoling/mellemtrin spiser i klassen under opsyn til 11.35. Kantine-mad afhentes af dukse. Kun overbygning og 6.årgang kan købe kantinemad fra dag til dag
 • Af hensyn til rengøringen er tyggegummi forbudt for elever, og ud fra en sundhedsholdning må slik kun medbringes til fødselsdage o.l. særlig anledning.
 • Overtøj hænges på knagerne – hvorvidt kasket el.lign. tillades aftales i den enkelte klasse
 • Medbragt legetøj, mp3-afspillere o.l. er på eget ansvar – evt. særaftaler laves i klasserne
 • Man skal opholde sig i sin egen afdeling i frikvarteret.
 • Vi har dukseordning i alle klasser.
  Der skal fejes, lukkes vinduer, genbrugspapirkasse tømmes, når det er påkrævet.
  Strukturen aftales i klasserne, men busbørn skal kunne nå bussen
  Skulle lokalet ikke leve op til standarden, aflåses det af læreren eller servicelederen
 Yderligere findes følgende ”trafikregler”, der gælder  for afdelingerne:
 
Indskolingen:
 • Vi har udeordning fra påske til efterårsferie
 • Hele afdelingen er skofrit område i skoletiden
 • I fællesarealet må man læse bøger på trappen, spille bordtennis/bordfodbold, lege stille lege / spil
 • Ingen må gå / løbe rundt om det gule hegn
 • I klasselokalerne må man lege stille lege / spil, tegne, læse bøger, høre musik.
 • Hvis man vil bruge sit frikvarter på noget andet end ovenstående, skal man gå udenfor
 • Vilde lege / løb foregår udenfor.
Mellemtrinnet:
 • Man må gerne gå på besøg i andre klasser i afdelingen, hvis man overholder de fælles ”trafikregler”
Udskolingen:
 • Den gamle tradition med vand ved 15 års-fødselsdag er forbudt
 • 7.-9.kl.må forlade skolen i frikvarter og mellemtimer

Der henvises endvidere til særlige IT-regler samt regler for benyttelse af biblioteket.