Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Distriktsskolen Øst Holebyafdelingen

På denne side kan du klikke og læse mere om:

Elevråd

Forældrekontakt

Fritagelse

Lejrskoler mm.

Lus

Skolebus

Skolepatrulje


Elevråd

Elevrådet består af 2 elever fra hver klasse fra 4. til 6. årgang.
Der afholdes 1 møde hver måned.
Nyvalg finder sted første uge af skoleåret. 
Klasserne vælger selv deres repræsentanter. Alle valgte medlemmer af elevrådet har lige meget at skulle have sagt.
Elevrådet laver selv deres arrangementer, som f.eks. fester og informationsmøder om beslutninger, der vedrører elever.

  

Forældrekontakt:

Der afholdes normalt 1 forældremøde og 2 skole-hjemsamtaler om året. Derudover er der introduktionsmøder for nye klasser, og der er  udskolingsarrangementer for afgangseleverne.
Der udleveres elevplaner før 1. skole-hjemsamtale hvert år.

Fritagelse for undervisning:


Anmodning om fritagelse skal fremsættes skriftligt og i god tid.
Drejer det sig om enkeltdage: Til klasselæreren
Drejer det sig om op til 1 uge: Til skolelederen
Drejer det sig om mere end 1 uge: Til skolebestyrelsen

 
Lejrskoler og ekskursioner:


Man kommer almindeligvis på lejrskole 1 gang i forløbet 1. - 6. klasse. Derudover kan der blive tale om faglige ekskursioner.
Skolebestyrelsen har fastlagt følgende retningslinjer:


Lejrskole:

  • Er en del af den almindelige undervisning og alle skal som udgangspunkt deltage
  • Alle udgifter til lejrskolens gennemførelse afholdes af skolen
  • Udgifter til aktiviteter, der ikke har et undervisningsmæssigt sigte, finansieres fra klassekassen/og eller ved afholdelse af arrangementer, hvor klassen tjener penge
  • Der må opkræves et beløb svarende til kr. 70.- pr. dag til kost
  • Der må ikke opkræves yderligere individuel elevbetaling til deltagelse i en lejrskole
  • Lejrskolernes placering finder sted på 8. årgang.
     
Ekskursioner:
  • Er en del af den almindelige undervisning og alle skal som udgangspunktet deltage
  • Skolen har investeret i Movia rejsekort, hvilket giver klasserne mulighed for at tage rundt i regionen uden yderligere udgifter
  • Udgifter til aktiviteter, der ikke har et undervisningsmæssigt sigte, finansieres fra klassekassen/og eller ved afholdelse af arrangementer, hvor klassen tjener penge

 
Lus:


Forekommer jævnligt i skoler og børneinstitutioner. Lolland Kommune har udarbejdet vejledninger til, hvordan det bedst behandles:
Lusepjece
De vigtigste punkter om lus, specielt til forældre
OBS på lus

 

Skolebus


Kommunen sørger for transport af skoleelever til skole med Movias busser.

Klik her for at se deres køreplaner.  

Man opfordres i øvrigt til at henvende sig på skolens kontor for at høre om mulighederne, hvis man har et kørselsbehov.


Skolepatrulje


For al trafik ved skolen gælder følgende grundregler for alle trafikanter, voksne som børn:

  • Ret dig efter færdselsloven - det vil fx sige ingen stop ved gule striber og ingen afsætning af børn midt på vejen 

  • Vær opmærksom på dine medtrafikanter

  • Brug fodgængerovergangen, når du skal krydse vejen til fods

  • Ret dig efter skolepatruljen

  • Kør efter forholdene

På Søndre Skole har vi skolepatruljeordning.
Det er elever fra 5.og 6. årgang, der er valgt for at dække de tidspunkter, hvor elever møder eller går hjem. Skolepatruljen er i arbejde hver dag fra 10 min. før skoletidens begyndelse og i al slags vejr.
Ganske få dage om året kan man risikere, at der ingen patrulje er. F.eks. ved idrætsdage for de store elever eller ved pludselig sygdom. Vi forsøger dog at meddele det på forhånd, hvis det er muligt.
Der er tale om frivilligt arbejde, og den eneste belønning, eleverne får, er en tur på Bakken eller Tivoli i København og et turpas.
Der er tæt trafik omkring skolen, og det sker jævnligt, at der opstår farlige situationer. 
Det er meget vigtigt, at man som voksen respekterer de gule afmærkninger, både når man sætter elever af, og når man parkerer. Det er også vigtigt, at man respekterer skolepatruljens arbejde. 
Ros gerne patruljen, hvis I synes, de gør et godt stykke arbejde, og kontakt skolen eller patruljelærerne, hvis der er problemer, så vi kan løse dem i fællesskab. Husk som forældre at være et godt eksempel for jeres børn i trafikken!
En gang om året, som regel om efteråret, får børnene mulighed for at få efterset deres cykler at politiet.
Skolen har færdselsmateriale, som klasse- eller orienteringslæreren underviser efter.


  •